Medewerkers


Saskia van Haeringen
huisarts

Saskia van Haeringen werkt sinds 1995 als huisarts in de Dapperbuurt. Zij heeft uitgebreide ervaring o.a. met begeleiding van chronische zieken, kleine chirurgische ingrepen en injecties rond het bewegingsapparaat. Zij heeft de kaderopleiding Palliatieve Zorg afgerond; het gaat hier om (soms intensieve) zorg voor mensen die niet meer beter zullen worden. 

Susan de Kort
huisarts

Susan de Kort werkt sinds 2010 samen met Saskia van Haeringen in huisartsenpraktijk Dapperbuurt. Daarvoor werkte ze behalve in de reguliere huisartsenpraktijk ook in de medische zorg voor verstandelijk gehandicapten. 

Jovita Wensveen
doktersassistente

Jovita Wensveen is een ervaren assistente. U kunt bij haar terecht met alle voorkomende vragen en voor diverse medische handelingen. Zij heeft naast haar taak als assistente ook managementtaken voor de praktijk. Zij werkt op dinsdag, woensdag en vrijdag. Jovita zal per 1 september 2014 als invalkracht gaan werken en wordt opgevolgd door Mirjam Wietsma

Inge Olthof
doktersassistente

Inge Olthof, is  ook een zeer ervaren assistente. Zij is per 1 mei 2013 in onze praktijk komen werken.  U kunt bij haar terecht met alle voorkomende vragen en voor diverse medische handelingen. Op afspraak maakt zij uitstrijkjes bij vrouwen voor het bevolkingsonderzoek, en doet controles vanwege hart- en vaatziekten.

Mirjam Wietsma
doktersassistente

Mirjam Wietsma is per 1 augustus 2014 bij ons komen werken, als opvolgster van Jovita Wensveen.  Ook zij is ervaren en u kunt bij haar terecht voor alle vragen en kleine verrichtingen. Zij maakt uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek en heeft naast algemene ervaring ook veel ervaring met de zorg voor ouderen en controle van patienten met hoge bloeddruk. Zij gaat werken op maandag en vrijdag.

Roelie Idema
assistente-invalkracht

Roeilie Idema is een ervaren assistente. Zij doet nu invalwerk voor ons, bij afwezigheid van de andere assistentes. 

Hetty de Maaijer
praktijkondersteuner

Hetty de Maaijer werkt als praktijkondersteuner. Zij begeleidt mensen met diabetes, hoge bloeddruk, stoppen met roken en mensen met (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten. Zij doet ook longfunktieonderzoek (spirometrie). Ze werkt doorgaans op dinsdag en vrijdag.

Margriet Drost
praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg

Margriet Drost werkt vanaf 1 februari 2014 in onze praktijk. Zij is GZ-psycholoog en kan u ondersteunen bij klachten als overspanning, angst, depressie, relatieproblemen, verwerkingsproblemen/rouw en spanningsklachten. Als uw problemen nog niet direct duidelijk zijn kan ze die samen met u eerst verhelderen en daarna met u besluiten tot de juiste behandeling. Zij werkt doorgaans op maandag- en donderdagochtend. U kunt met haar een afspraak maken na verwijzing door de huisarts.