Medewerkers


Saskia van Haeringen
huisarts

Saskia van Haeringen werkt sinds 1995 als huisarts in de Dapperbuurt. Zij heeft uitgebreide ervaring o.a. met begeleiding van chronische zieken en zorg voor ouderen. Uiteraard heeft ze ook ruime ervaring met zorg voor kinderen en jongeren. Zij heeft de kaderopleiding Palliatieve Zorg afgerond; het gaat hier om (soms intensieve) zorg en begeleiding voor mensen die niet meer beter zullen worden.

Ze heeft uitgebreid ervaring met kleine chirurgische ingrepen en injekties bij blessures van het bewegingsapparaat.

Susan de Kort
huisarts

Susan de Kort is huisarts in Amsterdam sinds 2002. In 2010 is ze komen werken in huisartsenpraktijk Dapperbuurt. Sinds 2011 deelt ze samen met Saskia van Haeringen de praktijk. Hiervoor heeft ze als waarnemend huisarts veel op de huisartsenpost gewerkt. Behalve in de reguliere huisartsgeneeskunde heeft ze ook lang gewerkt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Wanita Ramcharan
huisarts

Wanita Ramcharan is huisarts en werkt tijdens vakanties af en toe in de praktijk. Ze heeft voor haar opleiding tot huisarts brede ervaring opgedaan in de chirurgie, op een eerste hulp en met ouderenzorg in een verpleeghuis. U kunt bij haar terecht voor alle voorkomende problemen. 

Jovita Wensveen
doktersassistente

Jovita Wensveen is aanwezig op woensdag en vrijdag. U kunt bij haar terecht met alle voorkomende vragen en voor diverse medische handelingen. Zij heeft naast haar taak als assistente ook managementtaken voor de praktijk.

Ahty El Jelali
doktersassistente

Ahty werkt bij ons op maandag en dinsdag. U kunt met al uw vragen bij haar terecht. Op afspraak doet ze verrichtingen zoals uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek, en alle voorkomende taken van een doktersassistente.

Rita van den Berg
doktersassistente

Rita is een ervaren assistente en werkt op donderdag in onze praktijk als doktersassistente. U kunt bij haar terecht voor al uw vragen. Zij maakt ook uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek.

Inge Olthof
praktijkondersteuner

Inge Olthof Is praktijkondersteuner somatiek. Zij doet de controles bij patienten met Diabetes Mellitus en hart- en vaatziekten. Ze doet longfunctieonderzoek en controles bij COPD. Op afspraak maakt zij uitstrijkjes bij vrouwen voor het bevolkingsonderzoek.

Helaas is Inge langdurig afwezig vanwege klachten van het bewegingsapparaat. Gelukkig neemt Magali haar taken over.

Magali Halbert
praktijkondersteuner somatiek

Magali Halbert is praktijkondersteuner somatiek. Zij heeft voorheen jarenlang als verpleegkundige gewerkt in  het ziekenhuis. Zij werkte al een jaar naast Inge Olthof en heeft haar taken overgenomen nu Inge langdurig afwezig is. U kunt bij haar terecht voor begeleiding van diabetes (suikerziekte), hoge bloeddruk, stoppen met roken. Ook begeleidt en controleert zij mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Ze doet ook longfunctieonderzoek voor mensen met COPD.

Bas van Empel
praktijkondersteuner

Bas van Empel werkt bij ons als praktijkondersteuner GGZ. Met zijn achtergrond als SPV (sociaal psychiatrisch verpleegkundige) kan hij hulp bieden bij diverse problemen op psychisch vlak. Bijvoorbeeld klachten van angst, depressie, werkproblemen, gezinsproblemen, verlies en rouw. Na verwijzing van de huisarts kunt u bij hem terecht. Hij kan u begeleiden, of samen uitzoeken bij welke instantie of hulpverlener u verder kan worden geholpen. Ook kan hij als uw probleem niet direct duidelijk is, dit eerst met u verhelderen. Hij is er op woensdagochtend en vrijdagochtend.