Medewerkers


Saskia van Haeringen
huisarts

Saskia van Haeringen werkt sinds 1995 als huisarts in de Dapperbuurt. Zij heeft uitgebreide ervaring o.a. met begeleiding van chronische zieken en zorg voor ouderen.Zij heeft de kaderopleiding Palliatieve Zorg afgerond; het gaat hier om (soms intensieve) zorg en begeleiding voor mensen die niet meer beter zullen worden. Ze heeft uitgebreid ervaring met kleine chirurgische ingrepen en injekties bij blessures van het bewegingsapparaat.

Ze neemt regelmatig deel aan het palliatief  overleg in het Onze Lieve Vrouw Gasthuis.

Susan de Kort
huisarts

Susan de Kort werkt sinds 2010 samen met Saskia van Haeringen in huisartsenpraktijk Dapperbuurt. Daarvoor werkte ze behalve in de reguliere huisartsenpraktijk ook in de medische zorg voor verstandelijk gehandicapten. 

Jovita Wensveen
doktersassistente

Jovita Wensveen is een ervaren assistente. U kunt bij haar terecht met alle voorkomende vragen en voor diverse medische handelingen. Zij heeft naast haar taak als assistente ook managementtaken voor de praktijk. Zij is aanwezig op woensdag en valt ook regelmatig in bij afwezigheid van de andere assistentes.

Inge Olthof
doktersassistente/praktijkondersteuner

Inge Olthof is in 2013 in onze praktijk komen werken.  U kunt bij haar terecht met alle voorkomende vragen en voor diverse medische handelingen. Op afspraak maakt zij uitstrijkjes bij vrouwen voor het bevolkingsonderzoek, en doet controles vanwege hart- en vaatziekten. Als praktijkondersteuner doet ze ook longfunctieonderzoek en controles bij hoge bloeddruk, diabetes en hart-en vaatziekten Ze is er op donderdag en vrijdag

Ahty El Jelali
doktersassistente

Ahty kwam in  2014, eerst als  stagiaire, bij ons werken en bleek een heel goede kracht te zijn die is gebleven toen er een vacature kwam. Zij is er op maandag en dinsdag. U kunt voor al uw vragen bij haar terecht. 

Hetty de Maaijer
praktijkondersteuner

Hetty de Maaijer werkt als praktijkondersteuner. Zij begeleidt mensen met diabetes, hoge bloeddruk, stoppen met roken en mensen met (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten. Zij doet ook longfunktieonderzoek (spirometrie). Ze werkt doorgaans op dinsdag en vrijdag.

Margriet Drost
praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg

Margriet Drost werkt vanaf 1 februari 2014 in onze praktijk. Zij is GZ-psycholoog en kan u ondersteunen bij klachten als overspanning, angst, depressie, relatieproblemen, verwerkingsproblemen/rouw en spanningsklachten. Als uw problemen nog niet direct duidelijk zijn kan ze die samen met u eerst verhelderen en daarna met u besluiten tot de juiste behandeling. Zij werkt doorgaans op maandag- en donderdagochtend. U kunt met haar een afspraak maken na verwijzing door de huisarts.