Medewerkers


Saskia van Haeringen
huisarts

Saskia van Haeringen werkt sinds 1995 als huisarts in de Dapperbuurt. Zij heeft uitgebreide ervaring o.a. met begeleiding van chronische zieken en zorg voor ouderen.Zij heeft de kaderopleiding Palliatieve Zorg afgerond; het gaat hier om (soms intensieve) zorg en begeleiding voor mensen die niet meer beter zullen worden.

Ze heeft uitgebreid ervaring met kleine chirurgische ingrepen en injekties bij blessures van het bewegingsapparaat.

Ze neemt wekelijks deel aan het palliatief  overleg in het Onze Lieve Vrouw Gasthuis.

Susan de Kort
huisarts

Susan de Kort werkt sinds 2010 samen met Saskia van Haeringen in huisartsenpraktijk Dapperbuurt. Sinds 2011 voeren ze gezamenlijk de praktijk. Hiervoor heeft ze als waarnemend huisarts veel op de huisartsenpost gewerkt. Behalve in de reguliere huisartsgeneeskunde heeft ze ook lang gewerkt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Helaas is zij door ziekte langere tijd afwezig. Gelukkig hebben wij inmiddels een heel goede en prettige vaste vervangend huisarts gevonden: Wanita Ramcharan

Wanita Ramcharan
huisarts

Wanita Ramcharan is huisarts en zal in onze praktijk werken zolang Susan de Kort afwezig is door ziekte. Zij heeft voor haar opleiding tot huisarts brede ervaring opgedaan in de chirurgie, op een eerste hulp en met ouderenzorg in een verpleeghuis. U kunt bij haar terecht voor alle voorkomende problemen. 

Jovita Wensveen
doktersassistente

Jovita Wensveen is een ervaren assistente. U kunt bij haar terecht met alle voorkomende vragen en voor diverse medische handelingen. Zij heeft naast haar taak als assistente ook managementtaken voor de praktijk. Zij is aanwezig op woensdag en vrijdag. Daarnaast valt ze ook regelmatig in bij afwezigheid van de andere assistentes.

Ahty El Jelali
doktersassistente

Ahty werkt sinds 2014 bij ons, ze is er op maandag en dinsdag. U kunt met al uw vragen bij haar terecht. Op afspraak doet ze verrichtingen zoals uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek, en alle voorkomende taken van een doktersassistente.

Roelie Idema
doktersassistente

Roeilie Idema werkt op donderdag in onze praktijk. U kunt bij haar terecht voor het maken van uitstrijkjes, oren uitspuiten, bloeddruk meten en diverse andere assistentetaken

Inge Olthof
praktijkondersteuner

Inge Olthof Is praktijkondersteuner somatiek. Zij doet de controles bij patienten met Diabetes Mellitus en hart- en vaatziekten. Ze doet longfunctieonderzoek en controles bij COPD. Op afspraak maakt zij uitstrijkjes bij vrouwen voor het bevolkingsonderzoek. Ze is er op dinsdag en donderdag. Af en toe werkt ze als vervangend doktersassistente.

Margriet Drost
praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg

Margriet Drost is POH-GGZ. Zij is GZ-psycholoog en kan u ondersteunen bij klachten als overspanning, angst, depressie, relatieproblemen, verwerkingsproblemen/rouw en spanningsklachten. Als uw problemen nog niet direct duidelijk zijn kan ze die samen met u eerst verhelderen en daarna met u besluiten tot de juiste behandeling. Zij werkt bij ons op maandagochtend. U kunt met haar een afspraak maken na verwijzing door de huisarts.

Bas van Empel
praktijkondersteuner GGZ

Bas van Empel is sinds november 2015 bij ons als praktijkondersteuner GGZ. Met zijn achtergrond als SPV (sociaal psychiatrisch verpleegkundige) kan hij hulp bieden bij diverse problemen op psychisch vlak. Bijvoorbeeld klachten van angst, depressie, werproblemen, gezinsproblemen, verlies en rouw. Na verwijzing van de huisarts kunt u bij hem terecht. Hij kan u begeleiden, of samen uitzoeken bij welke instantie of hulpverlener u verder kan worden geholpen. Ook kan  hij, als uw probleem niet direct duidelijk is, dit eerst met u verhelderen. U kunt bij terecht na verwijzing door de huisarts. Hij is er op maandagmiddag en woensdagochtend.